Wydawca treści Wydawca treści

Leśna Ścieżka Edukacyjna im. J. Goebla

W 2006 r. na terenie Nadleśnictwa Kluczbork, w leśnictwie Jasienie, przy Wyłuszczarni Nasion powstała Leśna Ścieżka Edukacyjna Nadleśnictwa Kluczbork im. Janusza Goebla.

Trasa ścieżki rozpoczyna się od zwiedzania wyłuszczarni nasion, oddanej do użytku w 1997 roku, a wybudowanej w miejscu dawnej wyłuszczarni zniszczonej w wyniku pożaru w 1989 r.

Następnie ścieżka prowadzi przez drewnianą bramę i drewniany mostek na niewielką łąkę.

Po lewej stronie mostku znajduje się woliera dla bażantów, a za nią kącik poświęcony ptakom występującym w ekosystemie leśnym, m.in. rudzika, myszołowa zwyczajnego, dzięcioła czarnego, orła bielika, którego gniazdo znajduje się w l-ctwie Zawiść w obrębie Zameczek.
Idąc dalej drewnianą kładką, po prawej stronie widzimy tablicę zawierającą zagadnienia dotyczące małej retencji oraz pomost, z którego roztacza się piękny widok na oczko wodne oraz skalniak z kaskadą wodną.

Przy zejściu z pomostu widoczna jest tablica przedstawiająca hydrofity.

Następnie widzimy mały skalniaczek przedstawiający m.in. roślinność kserotermiczną, a zanim tablice charakteryzujące zwierzęta występujące w naszych lasach: dzika, jelenia, daniela, sarnę, jak również urządzenia łowieckie służące dokarmianiu: paśniki i lizawki z solą w celu pokrycia zapotrzebowania zwierzyny na niektóre składniki mineralne.

Podążając dalej drewnianą kładką, po prawej stronie możemy zobaczyć ule oraz tablicę zawierającą zagadnienia dotyczące życia i znaczenia pszczoły miodnej.

Na łące wydzielono również miejsce przeznaczone do odpoczynku.
Kolejnym etapem wędrówki jest ścieżka dydaktyczna prowadząca przez różne ekosystemy. Otwiera ją tablica obrazująca pracę leśnika. Dalej znajduje się tablica informacyjna przedstawiająca konsekwencje jakie niesie za sobą wypalanie traw.
Następnym przystankiem jest tablica dotycząca wielopokoleniowości drzewostanu.
Podążając leśną drogą, po prawej stronie widzimy dąb szypułkowy stanowiący mały ekosystem, tworzy tym samym zespół żywych organizmów ( biocenoza ) oraz abiotyczne siedlisko ( biotop ).
Wędrując dalej możemy zobaczyć niewielką łąkę – „ostoję spokoju".
 Na linii styku łąka – las istnieje bardzo duże zróżnicowanie gatunkowe roślin i zwierząt.
Przedostatnim przystankiem naszej wędrówki jest potężny dąb szypułkowy / Quercus rober / liczący 120 lat o wysokości ok. 25 mb i pierśnicy 150 cm.
Ścieżkę edukacyjną w chwili obecnej zamyka rzeka Bogacica, będąca ciekawym ekosystemem słodkowodnym
.