Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring uszkodzeń drzewostanów

Zmiany środowiskowe, wpływające na florę, faunę, glebę i zasoby wodne - informacja o monitoringu uszkodzeń o charakterze biotycznym (Formularz nr 3 IOL) oraz informacja o monitoringu uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby (Formularz nr 4 IOL)

 

Informacje na temat monitoringu uszkodzeń o charakterze biotycznym można znaleźć tutaj

Informacje na temat monitoringu uszkodzeń o charakterze abiotycznym i grzybów można znaleźć tutaj