Wydawca treści Wydawca treści

Dzień dobry Nadleśnictwo Kluczbork zaprasza do udziału w postepowaniu pn.: „Wykonanie okresowych przeglądów technicznych, budynków, budowli, instalacji, dróg i mostów”.

Nadleśnictwo Kluczbork zaprasza do udziału w postepowaniu pn.

 „Wykonanie okresowych przeglądów technicznych, budynków, budowli, instalacji, dróg i mostów”.


ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego


"Nadleśnictwo Kluczbork zaprasza do udziały w postepowaniu na dostawę wraz z rozwiezieniem na poletka łowieckie marchwi. Proszę o podanie oferowanej ilości na poszczególne OHZty"

"Nadleśnictwo Kluczbork zaprasza do udziały w postepowaniu na dostawę wraz z rozwiezieniem na poletka łowieckie marchwi. Proszę o podanie oferowanej ilości na poszczególne OHZty"


Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej

Dzień dobry

Nadleśnictwo Kluczbork zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej wg. poniższego przedmiaru:

L.p.

Nazwa

Przedmiar

Jedn.

Cena jedn

Wartość

1.

Wykop 3,00x7,00x0,40[m] grunt do rozplantowania

8,40

m3

            -   zł

        -   zł

2.

Ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100[cm] na fundamencie betonowym klasy C12/15 z oporem

13,00

m

            -   zł

        -   zł

3.

Ułożenie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa
0-31,5[mm] warstwa 30cm 3,00x7,00x0,30[m]

6,30

m3

            -   zł

        -   zł

4.

Ułożenie podsypki grubość 3cm z grysu 2-8[mm] lub mieszaki cementowo piaskowej 1:4 3,00x7,00x0,03[m]

0,63

m3

            -   zł

        -   zł

5.

Ułożenie kostki brukowej grubości 6cm na powierzchni 3,00x7,00[m]

21,00

m2

            -   zł

        -   zł

6.

Wymiana istniejącej kostki na odpływ liniowy szerokości 10cm z kratką metalową

14,00

m

            -   zł

        -   zł

     

Razem netto

        -   zł

 

 

Miejsce prowadzenia prac: wyłuszczarnia nasion Lasowice Małe, ul. Odrodzenia 63

Termin wykonania prac: do 30 listopada 2021 roku.

 

Ofertę zawierającą całość kosztów robocizny materiału i sprzętu proszę przesłać na adres lukasz.kurkowski@katowice.lasy.gov.pl do godziny 10:00 w dniu 26 października 2021 roku, w przypadku braku możliwości wykonania prac do 30 listopada 2021 roku proszę o podanie wolnego terminu.

 

Wymagania dotyczące:

 1. betonowej kostki brukowej
  1. kolor szary
  2. wymiary 200x100x80 [mm] z fazą
  3. odpowiadać technicznym warunkom określonych w normie PN-EN 1338
 2. obrzeże chodnikowe:
 3. kolor szary
 4. wymiary 80x300x1000 [mm]
 5. odpowiadać technicznym warunkom określonych w normie PN-EN 1340
 6. beton na ławę fundamentową pod krawężnik i obrzeże powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1, klasy C 12/15
 7. podsypka cementowo-piaskowa w proporcji wagowej 1:4 cementu powszechnego użytku wg PN-EN 197-1 i kruszywa wg. normy PN-EN 13242
 8. koryto pod podbudowę, krawężniki i obrzeża powinno być wyprofilowane dla zapewnienia spadku całej płaszczyzny 1%
 9. grubości warstw podano w stanie po zagęszczeniu
 10. wszelkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną z zachowaniem zasad bhp.

Materiały do pobrania


Wykonanie ogrodzenia panelowego

Dzień dobry

Nadleśnictwo Kluczbork zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie ogrodzenia terenu płotem panelowym.

 

Miejsce prowadzenia prac: teren wyłuszczarni nasion w miejscowości Lasowice Małe ul. Odrodzenia 63

Termin wykonania prac: do 30 listopada 2021 roku.

 

Ogrodzenie panelowe z podmurówką o długości całkowitej 82,00m, w tym jeden narożnik i dwa odcinki proste.

Wymagania charakterystyczne:

 1. wszystkie elementy metalowe ogrodzenia powinny być ocynkowane i pomalowane w kolorze antracytowym RAL 7016
 2. panele: wysokość 1530 mm (+/- 30mm) z prętów o grubości 5mm, oczka o wymiarach 50x200mm, z poprzecznymi przetłoczeniami, szerokość 2,50m,
 3. podmurówka systemowa, betonowa prefabrykowana o wysokości 30cm,
 4. słupy osadzone powinny być w fundamencie wykonanym z mieszanki betonowej klasy minimum C10/15 o wymiarach minimum 0,20x0,20x0,80m lub walca o średnicy 0,20m i wysokości 0,80m

 

 

Ofertę zawierającą całość kosztów robocizny materiału i sprzętu proszę przesłać na adres lukasz.kurkowski@katowice.lasy.gov.pl do godziny 10:00 w dniu 26 października 2021 roku, w przypadku brakiem możliwości wykonania prac do 30 listopada 2021 roku proszę o podanie wolnego terminu.


Ksztorys inwestorski

„Nadleśnictwo Kluczbork" zaprasza do udziału w postepowaniu na roboty budowane w budynku nadleśnictwa m.in.: malowanie, cyklinowanie, wydzieleniu pomieszczenia kasy oraz opcjonalnie po dokonaniu odkrywki i stwierdzeniu występowania polepy jej usunięciu ze stropu w dwóch pomieszczeniach (dział 5 kosztorysu.)

 

Ze względu na rozliczenie kosztorysowe proszę ofertę zawierająca kosztorys ofertowy przesłać do godziny 10:00 w dniu 12 października 2021 roku na adres lukasz.kurkowski@katowice.lasy.gov.pl

 

W załączeniu przesyłam przedmiar robót.

 

Termin wykonania prac do 31.12.2021 roku

Materiały do pobrania