Wydawca treści Wydawca treści

Zanocuj w Lesie

Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Kluczbork

Serdecznie witamy wszystkich miłośników bushcraftu i survivalu w kluczborskich lasach. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ciekawy pod względem przyrodniczym obszar w ramach programu „Zanocuj w lesie” o łącznej powierzchni ok. 1600 ha:

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link] (android) lub [link] iPhone (IOS), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem -> mapa okresowego zakazu wstępu do lasu

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru REGULAMIN  
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. Miejsce odpoczynku z wydzielonym miejscem na ognisko w oddziałach 103 i (Leśnictwo Tęczynów) i 133 h (Leśnictwo Zofiówka)
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu
 5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze.

Prace z zakresu gospodarki leśnej w 2021 roku w obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie", odbywają się w pododdziałach leśnych: 57 f, 59 b, 60 b, 64 a, 64 b, 64 h, 64 i, 69 d, 73 a, 76 b, 76 c, 77 k, 78 f, 78 g, 78 i, 79 d, 81 b, 81 d, 87 a, 87 d, 89 b, 89 d, 90 d, 90 h, 90 i, 90 j, 92 c, 93 f, 94 i, 95 c, 95 g, 101 g, 102 b, 102 f, 103 g, 104 h, 106 c, 108 f, 110 d, 119 c, 121 a, 122 a, 134 a, 134 b, 134 c, 138 g, 138 h, 138 i, 138 j. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu! Zakaz wstępu oznaczają także żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac.

 1. z czasowymi wyłączeniami /zmianami przebiegu szlaków
  1. „….”zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie.
 2. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych dostępne są na stronie internetowej Gminy Kluczbork i Gorzów Śląski.

Zamieszcza się tam informacje dotyczące terminu i obszaru polowania zbiorowego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

 

 1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go na adres kluczbork@katowice.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Krzysztof Reszko,

+48 784 517 419 (preferowany kontakt mailowy - kluczbork@katowice.lasy.gov.pl)

 

 Nadleśnictwo Kluczbork przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i survival. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i survivalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.