LISTA Aktualności LISTA Aktualności

Nadleśnictwo Kluczbork zaprasza do udziału w postępowaniu na zbycie kosiarki bijakowej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI
(ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT) POSTĘPOWANIE II
SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KLUCZBORK
46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 8, tel. 77-418-65-65
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami) oraz § 28. 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. 1993 nr 97 poz. 443) ogłasza zaproszenie do pisemnego składania ofert w trybie z wolnej ręki na zbycie:
urządzenie: kosiarka bijakowa
- producent: Maschio
- typ: Trincia Giraffa
- rok produkcji: 2008
- stan: dobry
Cena wywoławcza brutto: 4 900,00zł.
(słownie: siedem tysięcy złotych i zero groszy)
1. Osoby zainteresowane zakupem mogą dokonać oględzin pojazdu od dnia ogłoszenia przetargu do terminu upływu składania ofert w dni robocze w godz. od 730 do 1430.
2. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu sprzedaży jest Łukasz Kurkowski tel. kontaktowy 77-418-65-65 w. 673 w dni robocze w godz. od 700 do 1500.