Powrót

Wyluszczarnia nasion

Wyluszczarnia nasion

Na terenie Nadleśnictwa Kluczbork w Lasowicach Małych znajduje się nowoczesna wyłuszczarnia nasion, która powstała w miejscu zabytkowej, drewnianej wyłuszczarni zniszczonej w 1989 roku przez pożar. 

Otwarcie i uruchomienie nowego obiektu nastąpiło w 1997 roku.

Rozbudowa i modernizacja istniejącej wyłuszczarni oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla przyszłej Stacji Oceny Nasion rozpoczęła się w 2009 roku i trwa nadal.

 

Wyłuszczarnia w Lasowicach Małych wykonuje usługi dla Nadleśnictw położonych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i Katowicach (łącznie obsługuje 63 nadleśnictwa).

Zakres usług świadczonych w Wyłuszczarni Nasion w Lasowicach Małych:

1.      Wyłuszczanie szyszek drzew iglastych,

Wyłuszczane są tu szyszki sosny, świerka, modrzewia, jodły i daglezji. Moce przerobowe wyłuszczarni to około 100 ton szyszek rocznie. W magazynie wyłuszczarni można jednorazowo zgromadzić do 70 ton szyszek.

 Proces pozyskania nasion z szyszek drzew iglastych polega na:

·       wysuszeniu szyszek

·      wydobyciu z nich nasion

·      odskrzydleniu i oczyszczeniu nasion

·      suszeniu i pakowaniu nasion

Suszenie szyszek wykonywane jest w szafach suszarniczych z elektronicznym systemem sterowania.

Nasiona wydobywa się z wysuszonych szyszek poprzez ich wytrząsanie w bębnie wyłuszczarskim.

Odskrzydlanie nasion to zabieg mający na celu odłączenie bądź odkruszenie skrzydełek nasion. Odbywa się to na zasadzie ocierania nasion o siebie lub o gładkie powierzchnie  odskrzydlacza bębnowego. Po odskrzydleniu  nasiona zostają oczyszczone i przesortowane  w separatorze (przesiewaczu) sitowym i powietrznym.

Nasiona zanim zostaną zapakowane w szczelne foliowe worki są podsuszane do wilgotności 5-6%.

Nasiona przechowywane są w chłodni w temperaturze  –5oC.   

2.      Wyłuszczanie, czyszczenie i przechowywanie nasion olszy,

3.      Suszenie, czyszczenie i przechowywanie nasion brzozy,

4.      Suszenie, czyszczenie i przechowywanie nasion buka w tem. -100C ,

5.      Suszenie, czyszczenie i przechowywanie innych nasion w tem. ( -30 do –50C),

6.      Stratyfikacje nasion: lipy-skrócona, buka, jesionu, klonu, grabu,

7.      Termoterapia i przechowywanie nasion dębu.

Oprócz w/w zadań podstawowych Wyłuszczarnia nasion spełnia bardzo ważną rolę w edukacji leśnej  dzieci, młodzieży i osób dorosłych.