Przejdź do treści
Logo

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Szacunki brakarskie

W naszym nadleśnictwie dobiegły końca szacunki brakarskie

Według definicji: Szacunek brakarski - jest to szacunkowe ustalenie za pomocą określonych metod ilości i jakości sortymentów drewna okrągłego możliwych do pozyskania
z drzew (drzewostanów) przeznaczonych do wycięcia w danym, najczęściej kolejnym roku. Przy wykonywaniu szacunku brakarskiego określa się także warunki i sposób pozyskiwania oraz wywozu drewna, a także przybliżony termin wykonywania prac. Zestawienia szacunku brakarskiego są podstawą do sporządzania rzeczowego i finansowego planu pozyskania drewna oraz dostarczają danych do krajowego bilansu drewna".

Szacowanie drzewostanów wymaga dużego doświadczenia i wiedzy. Wykonuje
się je głównie poprzez porównanie, opierając się na tworzonej przez leśników bazie danych, lub szczególnie w starszych drzewostanach metodą posztuczną, czyli mierząc i oglądając każde drzewo. Na podstawie szacunku wiemy ile i jakiej jakości drewno możemy zaoferować odbiorcom. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży drewna finansują całą działalność prowadzoną
w lasach, za te pieniądze przede wszystkim hodujemy istniejące drzewostany oraz sadzimy nowy las, ale także budujemy drogi, parkingi leśne, obiekty turystyczne i edukacyjne.

Szacunki brakarskie wykonujemy z dbałości o wielkość i jakość lasu, aby wyciąć tylko tyle na ile pozwala nam roczny rozmiar cięć. Wielkość ta jest zawsze niższa
od corocznego przyrostu masy drewna i powierzchni na której rośnie las, dlatego wciąż mamy więcej drewna liczonego w m3.

Każdy fragment lasu objęty pozyskaniem drewna należy obejść, wyznaczyć trwale (najczęściej farbą w sprayu) granice oraz drzewa do wycięcia. W trakcie pracy musimy również pomyśleć, co zostanie pozostawione w formie biogrup, drzew ekologicznych
itp. Planujemy również sieć szlaków technologicznych (tzw. zrywkowych) w celu ochrony drzewostanu podczas prac, są one dostosowane do wielkości planowanych do użycia maszyn
i rodzaju zrywki drewna.

Szlak zrywkowy

Już w czasie szacunków ustalamy miejsca składowania i wywozu drewna. Plan wszystkich zaplanowanych prac nanosimy na tzw.  „mapę zrębową".

szkic zrębowy

Na powierzchniach przeznaczonych do pozyskania drewna, szuka się również
i wybiera sortymenty cenne, a także elitę. Możemy je przedstawić do sprzedaży na tzw. submisji.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy