Przejdź do treści
Logo

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

STACJA OCENY NASION

Stacja Oceny Nasion (SON) została powołana do pracy z dniem 1 września 2011 roku. Zgodnie z zarządzeniem nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach stacja została przeniesiona z Nadleśnictwa Siewierz do kompleksu budynków w Lasowicach Małych, będących w administracji Nadleśnictwa Kluczbork.

SON w Lasowicach Małych wykonuje oceny nasion drzew i krzewów leśnych w zasięgu swojego działania, czyli dla nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz innych zleceniodawców  (zgodnie z zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 5 sierpnia 2011r. w sprawie organizacji i dokonywania oceny nasion w PGL Lasy Państwowe).

Sposób wykonywania oceny nasion i szyszek określa zarządzenie nr 14a Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 11 grudnia 2000r. w sprawie wprowadzenia zasad oceny nasion w Lasach Państwowych (zmiana – zarządzenie nr 77 z 13 grudnia 2014).

Stacja Oceny Nasion w Lasowicach Małych współpracuje ze Stacjami Kontroli Nasion w nadleśnictwach: Bielsko, Rudy Raciborskie i Wisła.

Cel i zakres oceny nasion

Ocena nasion w Lasach Państwowych służy do:

- określenia jakości nasion, potrzebnej do ustalenia ich wartości handlowej

- określenia wartości siewnej nasion, do obliczania norm wysiewu

- przedzbiorczego testowania jakości nasion, służącej do podjęcia decyzji o celowości zbioru

- kontroli procesów pozyskiwania nasion

- określenia jakość nasion przed złożeniem ich do przechowywania

- kontroli procesów przechowywania nasion

Uproszczona ocena nasion w Lasach Państwowych jest w 4 terminach

-  przed zbiorem

- po zbiorze przed siewem lub przechowywaniem

- w czasie przechowywania

- przed siewem po przechowywaniu lub stratyfikacji

Od obowiązku przedsiewnej oceny nasion zwolnione są nasiona pozyskane „na zielono" na własne potrzeby, które należy wysiać bezpośrednio po zbiorze oraz nasiona wysiane w terminie krótszym od 3 tygodni po zbiorze jesiennym. Po siewie próbki tych nasion  powinny być wysłane do SON w celu wykonania oceny kontrolnej.

Próbki nasion przeznaczonych do oceny uproszczonej  powinny być pobrane przez przeszkoloną osobę odpowiedzialną za nasiennictwo w nadleśnictwie (np. leśniczy szkółkarz). Z próbki ogólnej – zbiorowej, dotyczącej jednorodnego zapasu- pobiera się próbkę ścisłą i przesyła do analizy. Jedna próbka średnia reprezentuje ściśle określoną masę nie przekraczającą wartości maksymalnej (tab.1)

GATUNKI

SZYSZKI I OWOCE

NASIONA

Masa próbki do określenia wydajności (g)

Masa próbki średniej przysłanej do oceny

 (g)

Jedna próbka średnia reprezentuje zapas

 (kg)

Drzewa iglaste

Sosna zwyczajna

2000

30

50

Sosna czarna

2000

30

50

Świerk pospolity

1000

30

50

Jodła pospolita

2000

50

100

Daglezja zielona

2000

30

50

Modrzew europejski

500

30

50

Cis pospolity

1500

50

100

Drzewa liściaste

Brzoza brodawkowata

 

10

30

Buk pospolity

 

200

500

Dąb szypułkowy, bezszypułkowy

 

2500

1000

Kasztanowiec zwyczajny

 

2500

1000

Grab pospolity

500

100

100

Grusza pospolita

10000

50

100

Jabłoń dzika

10000

50

100

Jarząb pospolity

1000

20

50

Jarząb szwedzki

 

30

50

Jesion wyniosły

 

100

100

Klon pospolity, jawor

 

100

100

Lipa drobnolistna, szerokolistna

 

50

100

Robinia biała

200

30

50

Wiąz szypułkowy, polny, górski

 

30

50

Olsza czarna

50

10

30

Krzewy

Bez koralowy, czarny

200

20

50

Dereń biały

100

30

50

Dereń świdwa

1500

50

100

Głóg jednoszyjkowy, dwuszyjkowy

1000

100

100

Kalina koralowa

1000

50

100

Kruszyna pospolita

50

30

50

Roża dzika, fałdzistolistna

200

30

50

Trzmielina pospolita

500

50

100

Trzmielina brodawkowata

500

30

50

Śliwa tarnina

500

200

500

Śliwa ałycza

2500

500

500

 

Z próbki średniej, na Stacji Oceny Nasion pobierana jest próbka ścisła, która bezpośrednio podlega ocenie.

SON w Lasowicach Małych zwraca się do  nadleśnictw o przywiązywanie szczególnej uwagi  do sposobu przesyłania próbek nasion do oceny. Nasiona przechowywane luzem w stanie podsuszonym najwygodniej przesłać w hermetycznych plastikowych pudełkach lub zgrzewanych foliowych woreczkach. Nasiona o dużym stopniu wilgotności, jak również stratyfikowane, należy zapakować w woreczki płócienne, papierowe torebki lub opakowania kartonowe. Każde z tych opakowań powinno chronić przed nadmierną utratą wilgotności i jednocześnie przed zapleśnieniem. Zarówno jedno jak i drugie w znacznym stopniu osłabia kondycję przesyłanych nasion i znacząco wpływa na wynik oceny.  Sugestią ze strony Stacji Oceny Nasion jest wysyłanie- nadawanie paczek z próbkami nasion z początkiem tygodnia by dotarły przed weekendem do chłodni SON.

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy