Przejdź do treści
Logo

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Sadzenie lasu

W Nadleśnictwie Kluczbork wiosną tego roku posadzimy 725 000 szt. sadzonek drzew leśnych na powierzchni 113,4 ha.

Przełom marca i kwietnia to okres intensywnej pracy leśników związanej z odnowieniem lasu, czyli sadzeniem drzew i krzewów leśnych. Robimy to, aby zachować i wzbogacić lasy już istniejące, lub wyhodować nowe, na terenach gdzie lasu nie było.

Wybór rodzaju i ilości gatunków zależy od warunków środowiska. Musimy wziąć pod uwagę m.in. rodzaj i wilgotność gleby oraz występowanie przymrozków. Dzięki temu sadzimy tylko takie gatunki jakie powinny naturalnie rosnąć w danym miejscu. Taki las jest zdrowszy i odporniejszy na inne zagrożenia.

Oprócz gatunków tzw. lasotwórczych np.: sosny, świerka, modrzewia, dębu, buka wysadza się gatunki biocenotyczne (np. głogi, kaliny, jarzęby, dzikie jabłonie i grusze.) zwiększające bioróżnorodność nowego lasu i tworzące bazę pokarmową dla ptaków.

Wszystkie prace zaplanowane są z odpowiednim wyprzedzeniem. Sadzonki sadzimy wg przygotowanego wcześniej tzw. szkicu odnowieniowego, na którym zaplanowaliśmy ile i jakich drzew użyjemy do odnowienia lasu.

Glebę w którą posadzimy nowe pokolenie lasu, przygotowujemy jesienią roku poprzedniego. Przez zimę gleba nabiera, odpowiedniej struktury i wilgotności, a wiosną można od razu przystąpić do sadzenia po pojawieniu się korzystnych warunków.

Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew.  Dzięki temu lasów w Polsce przybywa. Lesistość w Polsce wynosi obecnie ok. 30 proc.

Jak posadzić dobrze drzewo dowiesz się oglądając kolejny odcinek z cyklu "Oblicza lasów"


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy