Przejdź do treści
Logo

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Ochrona Danych Osobowych

klauzula informacyjna DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

pAdministratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne podczas wszelkich kontaktów z Nadleśnictwem Kluczbork jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork z siedzibą w Kluczborku przy ul. Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork, REGON 530559300, tel. 77 4186565, e-mail; kluczbork@katowice.lasy.gov.pl zwane dalej „nadleśnictwem”.

Administrator mając na uwadze założenia art.5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady; zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przetwarzania oraz integralności i poufności.

W nadleśnictwie został wyznaczony Inspektorem ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej; kluczbork@katowice.lasy.gov.pl lub pisemnie (adres siedziby nadleśnictwa). Z inspektorem danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  przetwarzaniem danych. 

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością nadleśnictwa wynikającą z przepisów prawa  na podstawie art. 6 ust.1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.Urz. L 119/1, 04/05/2016 zwanego dalej „RODO”,

Odbiorcą danych osobowych będzie nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe przechowywanie będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy