Przejdź do treści
Logo

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Nadleśnictwo Kluczbork zakup gruntów

PGL LP NADLEŚNICTWO KLUCZBORK

Nadleśnictwo Kluczbork jest zainteresowane zakupem gruntów pod zalesienie

Jesteśmy zainteresowani zakupem nieruchomości:

  • położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z gruntami będącymi w jurysdykcji Nadleśnictwa Kluczbork;
  • Nadleśnictwo może zakupić lasy oraz grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości
  • muszą mieć uregulowany stan prawny tj. muszą posiadać księgę wieczystą, która nie jest obciążona na rzecz osób trzecich;
  • graniczyć z gruntami Nadleśnictwa, a granice powinny być widoczne i znane.

Lokalizację gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa można sprawdzić na mapie Banku Danych o Lasach, która jest dostępna na stronie  https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy    

W celu uzyskania dokładnych informacji o zakupie przez Nadleśnictwo działki lub nieruchomości prosimy o kontakt:

Nadleśnictwo Kluczbork 46-200 Kluczbork Ul. Mickiewicza 8 Tel. 77 418 6565 lub na adres e-mail : kluczbork@katowice.lasy.gov.pl

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy