Przejdź do treści
Logo

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Gospodarka łowiecka i rybacka

OHZ Krystyna

 „Szczęśliwy, kto z dala miejskiego hałasu
   Twej służbie się oddał jedynie.
Do lasu! dzień świta, mnie tęskno do lasu,
      Tam mile, tam wolno dzień płynie."

                                                      Bruno Kiciński

 Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Kluczbork prowadzona jest w oparciu o ustawę Prawo łowieckie na powierzchni 56877 ha ( w tym powierzchnia leśna stanowi 17734 ha ).Teren dzierżawiony przez Koła Łowieckie, o obwodach polno – leśnych, administrowanych przez Nadleśnictwo zajmuje ogółem 37034 ha, z czego 5534 ha stanowią lasy. Pozostałą powierzchnię zajmuje Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Krystyna", który organizacyjnie podlega Nadleśnictwu Kluczbork. Składa się z dwóch wyłączonych z dzierżawy, obwodów łowieckich o numerach ewidencyjnych 11 i 25. Powierzchnia ogólna OHZ Krystyna wynosi 19843 ha. Natomiast powierzchnia użytkowa 19067 ha ( pow. leśna 12198 ha, pow. polna 6869 ha ). W 2004 roku przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie OHZ „Krystyna" powstała zagroda i woliera adaptacyjna o powierzchni 12,29 ha. Głównym jej zadaniem jest przysposobienie do życia w warunkach naturalnych dzikich zwierząt, pochodzących z wypadków drogowych oraz nielegalnie przetrzymywanych przez osoby postronne, zapewniając im jednocześnie odpowiednie warunki bytowania i opiekę weterynaryjną.

             W Nadleśnictwie Kluczbork w latach 2007 – 2010 realizowany był program poprawy jakości osobniczej daniela, celem którego była poprawa kondycji zdrowotnej danieli, ich odporności na czynniki chorobotwórcze oraz poprawa jakości osobniczej ( szczególnie masy trofeum ). W tym celu w 2007 roku zakupiono 10 danieli w OHD Regny oraz 6 sztuk w 2009 r. w Nadleśnictwie Nowe Albrechcice. W efekcie w latach 2009 - 2010 wpuszczono do obwodu nr 11 OHZ Krystyna 8 byków, 10 cielnych łań, 5 łaniek i 4 byczki.     

Na terenie ośrodka występują: jeleń europejski, sarna, dzik, daniel, zwierzyna drobna: lis,
jenot, zając szarak, reintrodukowany w 2003 i 2004 r dziki królik oraz cała gama innych gatunków. Spośród wymienionych gatunków największy wpływ na gospodarkę leśną wywiera sarna oraz jeleń.

 

Obecnie na terenie OHZ pasy zaporowe o długości 11,20 km występują w ilości 23 sztuk, poletka na powierzchni 23,33 ha, a łąki 132,28 ha. W okresie zimowym wykładane są drzewa do spałowania w celu zapewnienia jeleniowatym świeżej kory.


Od sezonu łowieckiego 2005/2006 rozpoczęto testowanie nowych mieszanek mineralno-solnych przy współpracy z dr Dubasem. Są to mieszanki soli z dodatkami mineralno paszowymi, o zmiennej recepturze letnia i zimowa oraz o odmiennym składzie dla zwierzyny płowej i dla dzików, wykładane do lizawek solnych ( obecnie na terenie OHZ 264 szt ).


W/w mieszanka ma uzupełnić dietę zwierzyny płowej o niektóre mikroelementy i aminokwasy, co ma na celu ograniczenie szkód w uprawach i młodnikach oraz uprawach rolnych. W miarę potrzeby w miesiącach listopad-grudzień, styczeń-luty wykładana jest w paśnikach karma objętościowa sucha ( obecnie na terenie OHZ 38 szt ).

 

Inwentaryzacje zwierzyny ( Karpacka – wg prof. Bobka, Pomorska zmodyfikowana na potrzeby Nadleśnictwa Kluczbork, czy metoda pędzeń próbnych ) prowadzone corocznie w różnych porach roku pozwalają na racjonalne planowanie zadań w gospodarce łowieckiej oraz ich pełną realizację i stabilizację zwierzyny łownej na optymalnym poziomie.

W Nadleśnictwie Kluczbork gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o Wieloletni łowiecki plan hodowlany oraz Roczny plan łowiecki.

W drugiej połowie lat 90-tych na terenie OHZ rozpoczęto wdrażanie polowań zbiorowych z ambon przenośnych ( tzw. met. Szwedzka ). Obecnie wszystkie polowania zbiorowe odbywają się przy użyciu w/w zwyżek bez użycia stanowisk naziemnych.  Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa na polowaniu i zwiększa skuteczność wykonania odstrzału.
Na terenie OHZ usytuowane są również ambony stacjonarne w ilości 247 szt, spełniające wymogi bezpiecznego wykonywania polowań.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny współpracuje z Klubem Posokowca, którego członkowie w ramach szkolenia psów biorą udział w poszukiwaniu postrzałków. Od 2006 roku na terenie OHZ odbywa się Memoriał imienia Księdza Benedykta Gierszewskiego, polegający na ocenie pracy posokowców w naturalnym łowisku. Biorą w nim udział posokowce hanowerskie i bawarskie z Polski jak również wytypowane przez Kluby Posokowca należące do Międzynarodowego Zrzeszenia Klubów Posokowca – ISHV.

W celu kultywowaniu tradycji łowieckich oraz oprawy i obsługi wszystkich polowań zbiorowych Nadleśnictwo powołało do działania zespół trębaczy – sygnalistów myśliwskich o nazwie „ Stobrawski Róg "

 

Od 2003 roku odbywają się dwa razy w roku jednodniowe szkolenia z zakresu gospodarki łowieckiej, uwzględniające główne elementy zagospodarowania łowieckiego w OHZ Nadleśnictwa Kluczbork. Uczestnikami kursu są kandydaci do PZŁ Opole.
Prowadzone są konsultacje terenowe w formie seminariów dla przedstawicieli Kół Łowieckich, jak również szkolenia propagujące nowe metody polowań ( polowanie zbiorowe z ambon ), kultywujące etykę, tradycje i zwyczaje łowieckie oraz nowe metody inwentaryzacji zwierzyny łownej. Pracownicy Nadleśnictwa pracują społecznie w komisjach OZ PZŁ w Opolu.
Są to komisje: hodowlana i wyceny trofeów oraz kynologiczna.

 Goście przybywający w malownicze lasy kluczborskie mogą skorzystać z noclegów w okolicznych pensjonatach. Każdy przybywający ulega urokowi miejscowych lasów, docenia fachowość leśników zajmujących się gospodarką leśną i łowiecką, a także miłą obsługę, smaczną kuchnię. Bory Stobrawskie należą już do nielicznych miejsc, w których można usłyszeć ryczące byki, ogłaszające czas zbliżających się godów jeleni.
 

… kto pragnie jeszcze raz odnaleźć w sobie dziecko, kto pragnie jeszcze raz marzyć, kto pragnie raz jeszcze stać się nieodłącznym składnikiem nie kończącej się opowieści, poczuć więź z naturą i poznać samego siebie odkrywając tajniki przyrody … temu nie pozostanie obce zaproszenie, jakie Wam mili Państwo składają leśnicy i myśliwi Nadleśnictwa Kluczbork. Niech pobyt w naszej oazie szczęścia stanie się dla wielu bratnim upominkiem, ambrozją życia, mistycznym teatrem cieni i spełnieniem najskrytszych marzeń.
Dla tych z Państwa, których pasją życia jest myślistwo, znajdą w tej krainie łowów wszystko to co sprawia, że codzienność życia przeradza się w sen na jawie, odmierzany każdym krokiem w kniei, każdą chwilą spędzoną na polowaniu, każdym wschodem i zachodem słońca. Wielu z Was pozostawi tu na zawsze swą duszę i myśli, zabierając z sobą to co stanowi istotę życia wór magicznych wspomnień…

 

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy