Przejdź do treści
Logo

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

„Nadleśnictwo Kluczbork zaprasza do składania ofert w drugim postepowaniu usługę przygotowania i podawania posiłków oraz utrzymania czystości w pensjonacie Krystyna.”

Dzień dobry

Nadleśnictwo Kluczbork zaprasza do składania ofert w drugim postepowaniu usługę przygotowania i podawania posiłków oraz utrzymania czystości w pensjonacie Krystyna.

 

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 17.05.2024r. do godziny 10:00

w sekretariacie Nadleśnictwa Kluczbork Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork.

Kopertę należy opatrzyć napisem „Zn.Spr.: SA.270.6.2024 Oferta na usługę przygotowania i podawania posiłków dla myśliwych oraz utrzymania czystości w pensjonacie Krystyna nie otwierać przed godziną 10:30 w dniu 17.05.2024r.”


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy