Wydawca treści Wydawca treści

4 pory roku

Wyniki konkursu

4 pory roku

 

 

 

Konkurs fotograficzny cztery pory roku rozstrzygnięty!

 
 

Konkurs „Cztery pory roku" dobiegł końca.
Jury w składzie: nadleśniczy mgr inż. Paweł Pypłacz ( przewodniczący), Adam Janicki ( leśnik, pracownik nadleśnictwa), Andrzej Kwiatkowski ( leśnik, pracownik nadleśnictwa, fotograf, laureat poprzednich edycji),
Stefan Karnicki (zawodowy fotograf) dokonało wyboru z pośród 31 prac nadesłanych przez 9 uczestników z 5 szkół powiatu kluczborskiego. Ze względu na niski poziom jakości zdjęć w niektórych kategoriach, postanowiono, że konkurs zostanie rozstrzygnięty ogólnie, jako jedna kategoria, a nie jak wcześniej zakładano w 4 osobnych. Wszystkie nadesłane prace spełniały wymagania regulaminu konkursu ustalone przez organizatora. Jedna z uczestniczek dopuściła się plagiatu, co wykluczyło jej prace z konkursu.

 

Komisja konkursowa przyznała pierwsze 3 miejsca oraz wyróżnienie:
 

I miejsce- „Odbicie" Mariusz Krzemiński
 
 

 

II miejsce- „ Przyjaźń" Joanna Kirsch z I LO w Kluczborku

 


III miejsce- „ Las bukowy" Krzysztof  Masztalerz z Gimnazjum Specjalnego przy SOSW w Kluczborku

 

 

Wyróżnienie- „Przemijanie" Anna Majchrzak z I LO w Kluczborku

 

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłej edycji.