Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Powierzchnia Polski została podzielona na 42 strefy pożarowe ( nie obejmują one lasów górskich ). RDLP w Katowicach została przypisana do dwóch stref 39 i 40.

Nadleśnictwo Kluczbork leży w strefie 39 i zostało zakwalifikowane do II kategorii zagrożenia pożarowego, ustalanej dla całego nadleśnictwa na 10 lat podczas Komisji Techniczno Gospodarczej.

Na terenie Nadleśnictwa Kluczbork istnieje obecnie 9 punktów czerpania wody, jedna baza podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, zlokalizowana w leśnictwie Zameczek.

W leśnictwach Lasowice Małe i Szum znajdują się dwie dostrzegalnie pożarowe, konstrukcji żelbetonowej o średnicy zewnętrznej ok. 2 m i wysokości do podstawy kabiny obserwacyjnej 32 m. Łączność z wieżami utrzymywana jest przy pomocy radiotelefonów. W 2008 roku zostały wyposażone w kątomierze kolimatorowo-elektroniczne typu KKE – 2007.

Ponadto w biurze Nadleśnictwa, w okresie od marca do października działa Punkt Alarmowo Dyspozycyjny ( PAD ).