LISTA Aktualności LISTA Aktualności

Zbiór szyszek

W lutym tego roku w nadleśnictwie Kluczbork rozpoczął się coroczny zimowy zbiór szyszek.

Na terenie naszego nadleśnictwa sosnowe drzewostany nasienne zajmują 445 hektarów. Zbioru szyszek z drzew stojących dokonuje specjalistyczna firma, która dysponuje umiejętnościami alpinistycznymi i sprzętem pozwalającym na bezpieczną pracę w koronach wysokich drzew.

Zimą owoce drzew iglastych są już dojrzałe, ale nasiona pozostają jeszcze zamknięte w szyszkach. Nasiona do produkcji sadzonek nie zbiera się z przypadkowych miejsc, ale ze specjalnie wytypowanych drzew i drzewostanów zwanych nasiennymi. Łatwo je dostrzec w lesie, gdyż zaznaczone są na pniach namalowaną żółtą farbą opaską ciągłą, lub przerywaną.

W drzewostanach nasiennych spośród drzew o najlepszej jakości wybiera się tzw. "drzewa mateczne". Drzewo uznane za mateczne oznacza się w terenie opaską szerokości 5 cm, wykonaną jasnożółtą farbą olejną na wysokości 1,5 m, oraz numerem, pod którym zostaje ono wpisane do „Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego". Cyfry numeru maluje się tą samą jasnożółtą farbą 10 cm nad opaską. Do każdego drzewa matecznego wybiera się 4 drzewa, które oznacza się cyframi 1-4, wykonanymi także jasnożółtą farbą. Drzewa mateczne nie podlegają wyrębowi, ponieważ są przeznaczone do zbioru nasion w celu zakładania plantacji nasiennych rodowych i klonowych oraz do zakładania pochodnych powierzchni rodowych.

Pierwsze wzmianki dotyczące zbiorów szyszek sosny z dorodnych drzew w Królestwie Polskim pochodzą z XVI wieku za panowania Zygmunta Starego. Prace te były prowadzone z inicjatywy Królowej Bony którą zauroczyły piękne puszczańskie polskie lasy, a chcąc zdobyć nasiona tych drzew nakazała zaangażować do tego zbioru bartników.