LISTA Aktualności LISTA Aktualności

Widzisz pożar - alarmuj !!!

Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy gwałtownie wzrasta liczba pożarów w lasach. Wysuszona po zimie trawa i runo leśne są łatwopalne, a pożar rozprzestrzenia się bardzo szybko.

Aktualny stopień zagrożenia pożarowego podawany jest na stronach IBL
w trakcie trwania akcji bezpośredniej
Mapa zagrożenia pożarowego dla całej Polski

 

W okresie zagrożenia pożarowego leśnicy dużo czasu poświęcają ochronie lasu przed pożarem. Ze statystyk wynika, że głównym sprawcą pożarów jest człowiek i jego nieprzemyślane postępowanie: rozpalanie ognisk w lesie, wyrzucanie niedopałków papierosów, wjazd pojazdami mechanicznymi do lasów. W okresie wczesnej wiosny nasila się również wypalanie łąk i nieużytków, które często położone są w pobliżu lasu. Wystarczy nawet mały podmuch wiatru i ogień wymyka się spod kontroli.                                                                                                                                                           

Jednym z elementem systemu ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych jest sieć meteorologicznych punktów pomiarowych, dzięki której określamy stopień zagrożenia pożarowego lasu. Dokonuje się pomiarów meteorologicznych oraz określa się wilgotność ściółki leśnej codziennie o godz. 9:00 i o godz. 13:00, od dnia 1 marca, jednak nie wcześniej niż po ustąpieniu pokrywy śnieżnej, do dnia 30 września. Pomiary te umożliwiają określenie stopnia zagrożenia pożarowego. Zakaz wstęp do lasu wprowadza się przy trzecim (największym) stopniu zagrożenia pożarowego, jeżeli przez kolejne 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9:00 będzie niższa od 10%.

Ważnym elementem szybkiego wykrywania pożarów jest system obserwacyjno – alarmowy, uruchamiany w ramach tzw. akcji bezpośredniej.

Podstawowymi elementami tego systemu są:

  • Punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD) w biurze nadleśnictwa, który koordynuje pracę
  • Sieć dostrzegalni pożarowych, które prowadzą obserwację terenów leśnych
  • Sieć łączności alarmowo-dyspozycyjnej – radiotelefony, telefony, łączność mailowa.

Do ochrony przeciwpożarowej w naszym nadleśnictwie służą dwie wieże obserwacyjne zlokalizowane w leśnictwach: Szum i Lasowice Małe. Dzięki nim oraz współpracy z wieżami obserwacyjnymi sąsiednich nadleśnictw możemy bardzo szybko wykryć pożar a w konsekwencji również szybko i skutecznie go ugasić.

Ogromną pomocą służą też Leśne Bazy Lotnicze. Na terenie Regionalnej Dyrekcji LP Katowice działają trzy LBL zlokalizowane w: Rybniku, Nowej Wsi (koło Opola) oraz w Brynku. Dysponują one trzema samolotami typu Dromader oraz trzema śmigłowcami Mi-2.

W celu łatwego i szybkiego dojazdu do pożarów wyznaczono na trenie nadleśnictwa drogi i dojazdy pożarowe - są oznakowane tablicami kierunkowymi ułatwiającymi dostęp do każdego kompleksu leśnego. Zaopatrzenie w wodę zapewniają sztuczne i naturalne zbiorniki wodne oraz hydranty.