LISTA Aktualności LISTA Aktualności

Uwaga! Polowanie

Na terenie Nadleśnictwa Kluczbork pojawiły się nietypowe tablice informacyjne. Ustawiane są w lasach i przy drogach w sąsiedztwie lasów, w których odbywają się polowania zbiorowe.

Polowania są częścią gospodarki łowieckiej realizowanej w ramach Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Krystyna” a także elementem realizacji zaleceń dotyczących redukcji liczby dzików na terenie kraju w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)Żółte tablice z napisem „Uwaga polowanie” będą stawiane do połowy stycznia w dniach prowadzenia polowań zbiorowych tzn. takich z udziałem naganki, psów myśliwskich i najczęściej kilkunastu myśliwych. Ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy polowania posiadają jaskrawe części ubioru lub kamizelki odblaskowe. Natomiast tablice informują m.in.o tym, że w danym miejscu istnieje niebezpieczeństwo wtargnięcia spłoszonej zwierzyny na jezdnię oraz, że wchodząc do lasu można znaleźć się w centrum prowadzonego polowania.