LISTA Aktualności LISTA Aktualności

Uwaga

Nadleśnictwo Kluczbork uprzejmie informuje, iż teren Wyłuszczarni Nasion i Stacji Oceny Nasion w Lasowicach Małych, ul. Odrodzenia 63, 46-282 Lasowice Wielkie oraz tereny leśne Nadleśnictwa są monitorowane!

 

Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Kluczbork ul. Mickiewicza 8  46-200 Kluczbork, e-mail:  kluczbork@katowice.lasy.gov.pl.

Inspektorem Ochrony Danych Nadleśnictwo Kluczbork ul. Mickiewicza 8  46-200 Kluczbork, e-mail:  kluczbork@katowice.lasy.gov.pl.

Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres 25 dni. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.