LISTA Aktualności LISTA Aktualności

Spotkanie terenowe BULiGL z pracownikami nadleśnictwa

W związku z intensywnymi pracami inwentaryzacyjnymi związanymi ze sporządzaniem Planu Urządzania Lasu na lata 2019–2028 w Nadleśnictwie Kluczbork odbyło się 18 lipca 2017 r. wspólne spotkanie przedstawicieli Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Krakowie z leśnikami z naszego nadleśnictwa.

W spotkaniu uczestniczyli: ze strony Krakowskiego BULiGL Zdzisław Spendel – Dyrektor
i Jan Lach – Z-ca Dyrektora  oraz pracownicy dokonujący inwentaryzacji, natomiast ze strony Lasów Pastwowych, Danuta Pająk – RDLP Katowice, Paweł Pypłacz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kluczbork, Grzegorz Kimla – Z-ca Nadleśniczego oraz pracownicy Działu Technicznego i leśniczowie Nadleśnictwa Kluczbork.

Na spotkaniu roboczym przedstawiono i omówiono plan i zakres  prac oraz kolejnych spotkań terenowych, aby „urządzeniowcy" mogli na bieżąco wymieniać z pracownikami nadleśnictwa spostrzeżenia na temat wykonywanych prac. Poruszano również tematy problematyczne dotyczące projektowania wskazań gospodarczych dla poszczególnych wydzieleń jak również prowadzenia gospodarki leśnej z uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody.

Nadleśnictwo Kluczbork dziękuje BULiGL o/Kraków za owocne i konstruktywne  spotkanie dostarczające rzetelnej i bezstronnej informacji o stanie lasu i jego potrzebach, aby gospodarka leśna funkcjonowała prawidłowo z korzyścią dla ochrony przyrody, dla lasu i dla człowieka.