LISTA Aktualności LISTA Aktualności

Oświadczenie

W związku z artykułami prasowymi które pojawiły się w dniu 19 i 21 września br w Nowej Trybunie Opolskiej, dotyczącymi potencjalnej korupcji w Nadleśnictwie Kluczbork, Nadleśnictwo wyjaśnia następująco.

W  trakcie trwającego ponad 1,5 roku postępowania przygotowawczego, od samego jego początku Nadleśnictwo Kluczbork w pełni współpracowało z organami ścigania w celu kompleksowego wyjaśnienia okoliczności przedmiotowej sprawy. Przekazano wszystkie niezbędne dokumenty, a wyjaśnienia w sprawie złożyło wielu pracowników Nadleśnictwa. Na podstawie tak zgromadzonego materiału dowodowego oraz tak długiego okresu trwania postępowania przygotowawczego prokuratura skierowała do Sądu akt oskarżenia wyłącznie przeciwko Sekretarzowi Nadleśnictwa. Co więcej, nastąpiło to najprawdopodobniej w oparciu o zeznania osób, które rzekomo łapówki wręczały. Żaden inny pracownik Nadleśnictwa Kluczbork nie jest podejrzewany o jakiekolwiek niezgodne z prawem działania związane z udzielaniem zamówień publicznych.

                Również zupełnie nieuzasadnione i bezpodstawne jest twierdzenie jakoby procedury udzielania zamówień publicznych stosowane w Nadleśnictwie Kluczbork były "korupcjogenne". Wszystkie zamówienia publiczne, takie jak budowa Pawilonu Myśliwskiego "Krystyna", udzielane były w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej "PZP"). Procedury te są jednakowe we wszystkich jednostkach Lasów Państwowych, ale także w innych podmiotach zobligowanych do stosowania tej ustawy na podstawie art. 3 PZP, w tym w jednostkach sektora finansów publicznych takich jak organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.

                Należy również zaznaczyć i z cała stanowczością podkreślić, że w chwili obecnej postępowanie karne wkroczyło w etap postępowania sądowego i, zgodnie z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, jakiekolwiek przypisywanie winy oskarżonym jest przedwczesne.