LISTA Aktualności LISTA Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kluczbork w Kluczborku

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork w Kluczborku, ul. Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork ma zamiar poddać badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Nadleśnictwa Kluczbork za rok 2024.
Nadleśnictwo Kluczbork nie posiada samodzielnych zakładów.
Zainteresowanych uprzejmie prosimy o podanie ceny za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego, zakończonego opinią i raportem oraz danych o firmie wraz ze wskazaniem na doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych (w tym w Lasach Państwowych), a w przypadku uprawnionych podmiotów, również wskazanie nazwisk biegłych rewidentów.
Prosimy również o podanie, czy firma badająca posiada ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej czynności rewizji finansowej.
Powyższe dane można przekazać do 30.06.2024 r. na adres:
1)
PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork, ul. Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork
2)
lub pocztą elektroniczną: kluczbork@katowice.lasy.gov.pl