LISTA Aktualności LISTA Aktualności

Od 100 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie

XXII Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników za nami. Wzięli w niej udział pracownicy leśnictwa, gospodarki wodnej i parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych, przedstawiciele ruchów ekologicznych. Wraz z nimi przybyli do Częstochowy Henryk Kowalczyk, minister środowiska oraz Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Pielgrzymka przebiegała w tym roku pod hasłem „Od 100 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie”. W jasnogórskim sanktuarium 15 września Mszy św. przewodniczył ks. abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, obecny był także bp Tadeusz Lityński, krajowy duszpasterz leśników.

Lasy dumą Polski

Słowa powitania w imieniu Jasnej Góry wypowiedział o. Jan Poteralski, podprzeor sanktuarium. Zwracając się do pielgrzymów powiedział, że lasy nie od dziś są dumą Polski.

- Dzisiejsze lasy to dom dla większości gatunków roślin i zwierząt, to ptactwo niespotykane gdzie indziej w Europie, zwierzęta i rośliny świadczą też o czystości środowiska. Lasy Państwowe to wielki skarb, i wy jesteście stróżami tego skarbu. Pracownicy polskich lasów, wy, którzy na pamięć znacie każdy rodzaj i gatunek drzewa i wiecie o tajemnicach lasów niż ktokolwiek, prosimy, bądźcie nadal stróżami pięknego stworzonego przez Boga świata. A Maryja z Jasnej Góry będzie wam pomocą i wyprasza potrzebne łaski w ciężkim, ale jakże pięknym powołaniu i życiu. Zawierzcie swoje życie Matce Bożej i swoją misję, tak jak to uczynił św. Jan Paweł II, i niech ta pielgrzymka przynosi w przyszłości błogosławione owoce.

Pod szczególną ochroną

Paweł Sałek, doradca prezydenta RP, odczytał list z pozdrowieniami przesłany do leśników  przez  Andrzeja Dudę.

- Chcę przypomnieć pokolenia leśników, którzy walczyli o wolną Polskę z zaborcami i odbudowywali odrodzone państwo, a także przeciwstawiali się niemieckiemu oraz sowieckiemu okupantowi. Niektórzy za swą niezłomność zapłacili najwyższą cenę, wielu dosięgły prześladowania i represje. Wszyscy oni udowodnili, że bycie leśnikiem to nie tylko zawód, ale również pełna miłości do Ojczyzny postawa, która powinna inspirować współczesnych. Ta troska o dobro wspólne niezmiennie łączy się z przekonaniem o tym, że Lasy Państwowe – jako najlepsza w Europie forma gwarantująca racjonalną gospodarkę leśną – powinny podlegać szczególnej ochronie państwa i pozostać jego własnością – napisał prezydent Duda.

Leśnicy prowadzą odpowiedzialną gospodarkę

Zebranym leśnikom przed Mszą św. podziękował też minister środowiska, Henryk Kowalczyk i przypomniał, że Lasy Państwowe gospodarząc na jednej czwartej powierzchni Polski są największym gospodarzem Rzeczypospolitej Polski, wywiązują się z tej roli znakomicie.

Autorytet leśników w terenie jest bardzo duży, to świadczy o tym, że ta misja cieszy się ogromnym szacunkiem. Kiedy leśnicy prowadzą odpowiedzialną gospodarkę leśną, czasami nie znajdują zrozumienia, nieraz organizacje ekologiczne uważają, że każde wycinanie drzewa jest szkodzeniem przyrodzie. Myślę, że to niezrozumienie jest dość duże, dlatego konieczna jest edukacja – dodał. Na zakończenie, zwracając się do leśników przypomniał o procedowanej ustawie o drogach samorządowych.

- Zapewniam was, że nie wyjdzie z uzgodnień rządowych w obecnym kształcie – po tych słowach pod Jasną Górą rozległ się potężny aplauz. Zebrani bili brawo. Niektórzy na stojąco.

Kondycja Lasów jest bardzo dobra

Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych witając pielgrzymów podkreślił, że Lasy Państwowe od 100 lat są w służbie Bogu i Ojczyźnie.

- Co prawda jako instytucja, Lasy mają 94 lata, ale jej zręby administracyjne datowane są na 1918 r. Polskie leśnictwo, to polscy leśnicy i lasy, których każdego roku przybywa. Od II wojny światowej przybyło 2,5 mln hektarów lasów, co ważne po II wojnie światowej lesistość wynosiła ok. 20 proc. dzisiaj prawie 30 proc. Kondycja Lasów jest bardzo dobra, sytuacja jest stabilna, a co ważne, Lasy są samofinansujące się a więc gospodarka leśna nie pobiera pieniędzy ze środków państwowych – dodał  Andrzej Konieczny przypominając, że leśnicy sami muszą wypracować środki na funkcjonowanie, ochronę, pielęgnację lasów.

Leśnicy, specjaliści

W homilii abp Wiktor Skworc tak zwrócił się do leśników-pielgrzymów: – Moi drodzy, las, którym się opiekujecie, jest niezwykłym systemem odniesień, w którym różne stworzenia żyją w skomplikowanej, a zarazem uporządkowanej wspólnocie. Jako leśnicy macie niezwykłą okazję, by poprzez swoja pracę odnajdywać w przyrodzie litery Bożego alfabetu stworzenia, poznając skomplikowaną naturę lasu, możecie dostrzec, jak ta żywa księga natury wskazuje poza siebie, staje się jakby przezroczysta. Codzienność i powtarzalność zadań związanych z waszym zawodem, może z czasem przytłumić zdziwienie, stępić wzrok, uśpić serce i rozum, ale mimo wszystko świat odsłania przed wami swoją tajemnicę. Niech jej poznawanie prowadzi was do zadziwienia, do kontemplacji stworzenia.

Homilię zakończył słowami: - Moi drodzy, jeszcze jedno, a właściwie prośba – uczcie nas, bo jesteście specjalistami, takiego czytania przyrody, wszak znacie drogi lasu, potraficie patrzeć i dostrzegać, i wyciągać wnioski. Dostrzegajcie też siebie, swoje człowieczeństwo, jego piękno i chrześcijańskie powołanie, bądźcie temu ludzkiemu i chrześcijańskiemu powołaniu wierni. Pełnijcie wolę Boga, jak Maryja, Służebnica Boga i ludzi.

Po raz pierwszy podczas pielgrzymki, leśnicy dokonali Aktu Zawierzenia Jasnogórskiej Maryi.