LISTA Aktualności LISTA Aktualności

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Dnia 1 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn. 30 marca 2018 poz. 651).

Zgodnie ze zmianami właściciel gruntów składa wniosek o szacowanie szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz o ustalenie wysokości odszkodowania do organu wykonawczego gminy własciwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Szacowania szkód dokonuje zespół składający się z przedstawiciela gminy, zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz własciciela lub posiadacza gruntu, na którym wystąpiła szkoda.

Włascicielowi gruntów, na których wystąpiła szkoda przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe własciwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się do 7 dni od podpisania protokołu.

 

Więcej informacji na temat nowych zasad szcowania szkód łowieckich:

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/ruszaja-szkolenia-z-zakresu-szacowania-szkod-lowieckich