LISTA Aktualności LISTA Aktualności

Liczenie zwierząt

W dniach 15-16 lutego 2018 r. na terenie Nadleśnictwa Kluczbork odbyła się inwentaryzacja zwierzyny.

   Nadleśnictwo Kluczbork  ze względu na różnorodność siedlisk stanowi bogatą ostoję zwierzyny. Liczenie czyli inwentaryzacja ma na celu uzyskanie informacji o liczebności i zagęszczeniu poszczególnych gatunków zwierząt. Celem inwentaryzacji jest określenie liczebności, struktury wiekowej i płciowej zwierząt. Uzyskana wiedza pozwala na prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, czyli utrzymanie liczebności na poziomie zapewniającym dobre warunki bytowania zwierząt, w połączeniu z ograniczeniem szkód w drzewostanach i uprawach rolnych.
Do inwentaryzacji wykorzystano metodę cichych pędzeń próbnych tzw. tyralierą
     Pędzenia próbne wykonano na 10 % powierzchni dwóch obwodów łowieckich wchodzących w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny - KRYSTYNA.

W liczeniu wzięli udział leśnicy, myśliwi i pracownicy zakładów usług leśnych. Podczas inwentaryzacji ze względu na zagrożenie występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) szukaliśmy również szczątków padłych dzików, jednak nie zaobserwowaliśmy niczego niepokojącego i można uznać że teren naszego nadleśnictwa jest wolny od ASF.


Wszystkim, którzy brali udział w inwentaryzacji bardzo serdecznie dziękujemy.