LISTA Aktualności LISTA Aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny 2017

W dniach 16-17 lutego 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Kluczbork odbyła się inwentaryzacja zwierzyny.

   Nadleśnictwo Kluczbork  ze względu na różnorodność siedlisk stanowi bogatą ostoję zwierzyny. Liczenie czyli inwentaryzacja zwierzyny ma na celu uzyskanie informacji o liczebności i zagęszczeniu poszczególnych gatunków zwierząt. Celem inwentaryzacji jest określenie liczebności, struktury wiekowej i płciowej zwierząt. Uzyskana wiedza pozwala na prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, czyli utrzymanie liczebności na poziomie zapewniającym dobre warunki bytowania zwierząt, w połączeniu z ograniczeniem szkód w drzewostanach i uprawach rolnych.


Do inwentaryzacji wykorzystano metodę cichych pędzeń próbnych tzw. tyralierą.


Pędzenia próbne wykonano na terenie 2 obwodów łowieckich wchodzących w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny - KRYSTYNA.
 W liczeniu wzięli udział leśnicy, myśliwi i pracownicy zakładów usług leśnych.


Wszystkim, którzy brali udział w inwentaryzacji bardzo serdecznie dziękujemy.