LISTA Aktualności LISTA Aktualności

Inwentaryzacja zapasu

W Nadleśnictwie Kluczbork odbyły się w środę (13 czerwca) „Warsztaty urządzeniowe dot. inwentaryzacji zapasu w obecnej rewizji”. Spotkanie związane było z zakończeniem prac terenowych wykonywanych w ramach kolejnej rewizji Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kluczbork na lata 2019-2028.

Warsztaty prowadziło dla pracowników nadleśnictwa Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie oraz pracownicy RDLP w Katowicach. Spotkanie rozpoczęło się od teoretycznego omówienia zasad i metod inwentaryzacji zapasu. Następnie podczas części praktycznej, która odbyła się w leśnictwie Jasienie zostały zaprezentowane sposoby określania zapasu drzewostanu czyli sumy objętości (miąższości wyrażonej w kubikach [m3] ) wszystkich drzew w drzewostanie. Podczas sesji terenowej można było porównać dokładność stosowanych metod czyli próbnych powierzchni kołowych, relaskopu zwierciadlanego Biterlicha i metody wzrokowej z wynikami inwentaryzacji sporządzonej na podstawie pomiaru drzew.