LISTA Aktualności LISTA Aktualności

1000 drzew na minutę

„1000 drzew na minutę” – sadzenie drzew w Nadleśnictwie Kluczbork

12 kwietnia 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Kluczbork odbyła się akcja sadzenia drzew będąca elementem ogólnokrajowego programu "1000 drzew na minutę". W akcji wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku. Sadzenie lasu odbyło się na terenie jednego z największych leśnictw w Nadleśnictwie Kluczbork – Leśnictwa Jasienie. Uczniowie sadzili sosnę zwyczajną.

Młodzież po wysłuchaniu krótkiego instruktażu udzielonego przez edukatora leśnego, dotyczącego techniki sadzenia drzew, przystąpiła do nasadzeń. Pod czujnym okiem podleśniczego oraz pracowników Nadleśnictwa uczniowie posadzili fragment lasu.  Akcja sadzenia drzew zakończyła się ogniskiem podsumowującym wydarzenie i ciepłym posiłkiem od leśników. Uczniowie otrzymali w podziękowaniu za pracę certyfikaty uczestnictwa w akcji "1000 drzew na minutę".

Hasło akcji wynika z prostego przeliczenia. Lasy Państwowe sadzą co roku 500 mln nowych drzew. Jeśli podzielimy 500 mln drzew na 365 dni w roku, następnie na 24 godziny i w końcu na 60 minut, otrzymamy liczbę 951 Tyle drzew mniej więcej sadzimy na minutę W naszych lasach sadzimy rodzime gatunki drzew. Powierzchnia lasów w Polsce cały czas powiększa się. W lasach pojawia się coraz więcej sadzonek gatunków liściastych, sadzimy zgodnie z siedliskami i zasięgami geograficznymi drzew. Elementem powstawania lasu są również naturalne odnowienia oraz sadzenie drzew owocowych i biocenotycznych.